เกี่ยวกับเรา

  • พิมพ์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน


ที่อยู่ : 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

   0 5422 7544  โทรสาร : 0 5422 6163

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.