บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

อาจารย์จากสาธารณรัฐเช็ก ศึกษาดูงานสวนป่าทุ่งเกวียน

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ขรรชัย  ประสานัย จากภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำ  ดร.Tomas  Zemanak อาจารย์จากสาธารณรัฐเช็ก เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำไม้ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็ก โดยมีนายปิยะ  ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่า ให้การต้อนรับ