บุคคลออนไลน์

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส แนะนำการปลูกสร้างสวนป่า ในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจฯ

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นายสิทธิชัย งานดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรและธรรมชาติจังหวัดลำปาง ได้เดินมาแนะนำการปลูกสร้างสวนป่าและรับขึ้นทะเบียนสวนป่า ให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เขตอำเภอเมือง อำเภอแม่เมาะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในความรับผิดชอบของสวนป่าแม่มาย , สวนป่าแม่เมาะ , สวนป่าแม่พริกฯ รวมประมาณ 20 ราย