บุคคลออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่จาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายเกรียงศักดิ์  พยุงแสนกุล หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง พร้อมนายชัยชนะ  โสภา หัวหน้างานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการอำนวยการบริหารราชการอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม รวมทั้งการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมี นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานฯ