บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 งานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง จัดนิทรรศการและแสดงผลงานของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรฯ เพื่อทำการต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ตลาดชุมชนบ้านหลุก อ. แม่ทะ จ. ลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562