บุคคลออนไลน์

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ร่วมประชุมตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายเรวัต  พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นายไชยยศ โสตถิยาภัย ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง และ นส ณิชชา จันทลักษณ์ หัวหน้างานส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ ส่วนแผนงานและประเมินผล ออป.เหนือบน เข้าร่วมประชุมตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 รอบที่ 1 พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น 5 อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี ผู้ตรวจราชการและคณะผู้บริหาร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานโดยพร้อมเพรียงกัน