บุคคลออนไลน์

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

สวนป่าบ้านวัดจันทร์ ต้อนรับผู้แทนพระองค์

         เมื่อวันนี้ 29 มกราคม 2562 งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ต้อนรับ

1.ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (นายวัลลภ ยุติธรรมดำรงค์)

2.รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายคมสัน สุวรรณอัมภา)

 เนื่องในโอกาสมอบเครื่องกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ วัดบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่