บุคคลออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

อำเภอกัลยาณิวัฒนา ใช้ห้องประชุมสวนป่าบ้านวัดจันทร์ประชุมประจำเดือน

        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอกัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้ห้องประชุมสวนป่าบ้านวัดจันทร์ เป็นสถานที่จัดประชุม และงานสวนป่าฯ ได้ใช้โอกาสในการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน บทบาทและหน้าที่ในด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างสวนป่ากับหน่วยงานภายนอก