บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่สุก ร่วม Kock Off ไฟป่า

        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2562 นายพลฤทธิ์  เตชะพี หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแจ้ห่ม (Kick Off) ประจำปี 2562 และร่วมโครงการทำแนวกันไฟป่า/ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า/พื้นที่เสียงอำเภอแจ้ห่ม ต่อมาช่วงบ่ายร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง