บุคคลออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ตรวจงานสวนป่าพื้นที่จังหวัดลำปาง

       เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเรวัต พิมสาร หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า ออป.เหนือบน ตรวจงานสวนป่าแม่จาง และศูนย์ผลิตกล้าไม้แม่เมาะ งานสวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง โดยได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในการทำไม้ การเตรียมพื้นที่ปลูก พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยถือปฏิบัติตามนโยบายของทางจังหวัดลำปาง