บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียนเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายปิยะ  ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ดำเนินการชี้แจงเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำสวนป่า และตรวจการทำแนวกันไฟพร้อมซักซ้อมการควบคุมไฟป่ากรณีเกิดเหตุขึ้น