งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมอบรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและทำแนวกันไฟ

  • พิมพ์

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายปิยะพรรณ วรรณมณี หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ ออป.เขตเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่งานสวนป่าเข้าร่วมอบรมและเสวนาเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ ปลัดอาวุโสเป็นประธานแทนนายอำเภอแม่แตง ณ เทศบาลตำบลแม่หอพระ หลังจากนั้นร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณวัดถ้ำบัวตอง