บุคคลออนไลน์

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและประชุมเตรียมพิธีรับเสด็จฯ

          เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 นายวิฑูรย์ พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ณ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา (รั้วด้านทิศตะวันออก) หลังจากนั้นร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เนื่องในโอกาสเสด็จยกฉัตรประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์วัดจันทร์ ห้วงระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562