บุคคลออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ จัดประชุมชี้แจงตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562

           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายวิฑูรย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ออป.เหนือบน จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 และแผนการป้องกันไฟป่าในห้วงเวลาห้ามเผา พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มสนับสนุนชุดลาดตระเวนไฟป่าให้กับผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายปลูกป่าร่วมกับ อ.อ.ป.