บุคคลออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

รองผู้อำนวยการฯ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการทำไม้อ่างน้ำปี้

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสุกิจ  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน และ นายสุชาติ  ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าด้านการทำไม้ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมกับได้ให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน