ออป.เขตเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่และลงนามสัญญาซื้อขายไม้สัก

  • พิมพ์

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายไพศาล ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้เดินทางมาลงนามสัญญาซื้อขายไม้สักสวนป่า และตรวจสอบพื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการทำไม้ออก บริเวณที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน กรณีของ นางอำไพ หิรัญพฤกษ์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายการช่วยเหลือราษฎรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้