บุคคลออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่แจ่มประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายอาติชาติ  เหลาโชติ หัวหน้างานสวนป่าแม่แจ่ม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในห้วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งงานสวนป่าฯ  ได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดพักรถที่ 2 ในเส้นทางเสด็จ และทางสวนป่าจะได้ทำการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่อไป