บุคคลออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หาด – แม่ก้อ งานสวนป่าบ้านวงษา ออกลาดตระเวนป้องกันไฟไหม้ป่า

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ และงานสวนป่าบ้านวงษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ออกปฏิบัติการกลาดตะเวนป้องกันไฟป่า ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดยรอบสวนป่า และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งการลออกลาดตระเวนครั้งนี้ ไม่พบไฟไหม้ป่าแต่อย่างใด หลังจากนั้น ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ วันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครบ 72 ปี บริเวณหน้างานสวนป่า