บุคคลออนไลน์

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่สิน – แม่สูง และงานสวนป่าวังชิ้น ร่วมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายพีรพัฒน์  ทะรารัมย์  หัวหน้างานสวนป่าแม่สิน-แม่สูง  และนายบุญวัจน์  ทุ่งสี่ หัวหน้างานสวนป่าวังชิ้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เข้าร่วมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (กรมป่าไม้กับกรมราชทัณฑ์) โดยทำแนวกันไฟและทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้แห้ง ณ บริเวณบ้านหาดรั่ว หมู่ 6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีนายชัยรัตน์ แสงปาน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน มีหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชนและราษฎรเข้าร่วมงาน จำนวนประมาณ 200 คน