บุคคลออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก ฯ ตรวจงานท้องที่จังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  นายภพปภพ  ลรรพรัตน์  ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยนายคมณ์  จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต ออป.เหนือบน และนายสุชาติ  ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำงานทำไม้ป่านอกโครงการฯ บริเวณพื้นที่ที่ บริษัทปูนซิมเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG ได้รับอนุญาตในการทำเหมืองแร่ฯ และเร่งรัดการจำหน่ายไม้ ต่อจากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะในนำการทำงานของงานสวนป่าทุ่งเกวียน