บุคคลออนไลน์

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก คณะบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และมาตรการกฎหมายห่วงโซ่อุปทานไม้สักอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคลุ่มน้ำโขง (ITTO Teak project in Mekong) เข้าศึกษาดูงานการจัดการสวนป่าและการปลูกไม้สัก ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพิพัฒน์  ชนินธยุทธวงศ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ร่วมให้การต้อนรับ