บุคคลออนไลน์

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวิฑูรย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562