บุคคลออนไลน์

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เขตลำปาง จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายเกรียงศักดิ์  พยุงแสนกุล หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดโครงการปลูกป่ารักษาน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และราษฎรโดยรอบสวนป่า ภายในงานได้ดำเนินการปลูกไผ่ (ไผ่รวก , ไผ่บง) จำนวน 1,000 ต้น สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 ฝ่าย ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์สวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน โดยได้รับเกียรติจากนายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก ออป.เหนือบน เป็นประธานในพิธี