บุคคลออนไลน์

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ และ ส.ธอ. ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 งานสวนป่าขุนแม่คำมี งานสวนป่าแม่คำปอง งานสวนป่าแม่แฮด งานสวนป่าเด่นชัย พนักงานประจำสำนักงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ พร้อมด้วยส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน สันติธรรม บุญนำพา มีพันธุ์ไม้หลายชนิด รวมเนื้อที่ปลูก จำนวน 30 ไร่