บุคคลออนไลน์

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวงษา ประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอติเทพ  พุทธพงศ์ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวงษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ เกี่ยวกับแผนและแนวทางการนำไม้มาใช้ประโยชน์ แปลงปี 2518 จำนวน 4,700 ต้น ณ หอประชุมศาลากลางบ้านบ้านวงษาพัฒนา หมู่ 1 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมติที่ประชุม ราษฎรอยากให้ อ.อ.ป. นำกฐินหรือผ้าป่ามาทอดทำบุญเพื่อนำมาพัฒนาหมู่บ้าน