บุคคลออนไลน์

มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจงานท้องที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยนายสุชาติ  ฐิติวรสกุล ผู้จัดการ ออป.เขตลำปาง และ นางกัลยรัตน์  เหลาโชติ ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล เข้าดูพื้นที่ผลิตเหง้าสัก , แหล่งน้ำเพื่อรองรับในพื้นที่ผลิต และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน โดยมีนายสัมฤทธิ์  พัฒนโขติ หัวหน้างานสวนป่าแม่มายให้การต้อนรับ