บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2562 ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนงานและประเมินผล ส่วนบริการจัดการส่วนป่าและผลผลิต องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น นายเกรียงศักดิ์  พยูงแสนกุล หัวหน้างาน งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำแม่จาง กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมทำความสะอาดที่สาธารณะบ้านหลุก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ ลานหลุก (บ้านหลุก) ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ