บุคคลออนไลน์

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายสัมฤทธิ์  พัฒนโชติ หัวน้างานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวงานปลูกสร้างสวนป่าให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปี 2562 จำนวน 7 ราย เนื้อที่ 60 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้