บุคคลออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

          เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่