หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่จาง ให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์ไม้สัก

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายนายวัชรพล  นวลวงศ์ขจร ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขยายพันธุ์ไม้สักและการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสบป้าด ณ ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมมาภิวัฒน์ บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง