หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียนให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจาก ITTO

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายปิยะ  ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของสวนป่า เช่น การปลูกสร้างสวนป่า การเพาะชำกล้าไม้ การบำรุงดูแลใส่ปุ๋ย ฯลฯ แก่ผู้เข้ารับการอบรม  "Training  Workshop on Teak propagation Technique and silvicultural Practice"  โดย International Tropical Timber Organization หรือ ITTO