หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่แจ่มร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอาติชาติ  เหลาโชติ หัวหน้างานสวนป่าแม่แจ่ม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมออบหลวง โรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่