หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานช่างกล ออกปฏิบัติการโครงการช่างสัญจร

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายมงคล  บุญนิล หัวหน้างานช่างกล ส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติการโครงการช่างสัญจรเคลื่อนที่ เข้ามาให้ความรู้ข้อแนะนำและตรวจสอบสภาพรถฟอล์คลิฟท์ พร้อมให้ความรู้การใช้โซ่เลื่อยยนต์แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ อ.ร้องกวาง จ.แพร่