หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบนจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการสวนป่าแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 2

           เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการสวนป่าแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ออป.เหนือบน มีความรู้ด้านการปลูกสร้างสวนป่า การลิดกิ่งและการตัดสางขยายระยะสวนป่าที่ถูกต้อง รวมถึงการบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจได้อย่างเป็นมืออาชีพ โดยได้รับความกรุณาจากนายบุญเลิศ  ศรีสุขใส อดีตรองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นวิทยากร