หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานช่างกล ออกปฏิบัติงานโครงการช่างสัญจร

           เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายมงคล บุญนิล หัวหน้างานช่างกล  ส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้ออกมาปฏิบัติงานโครงการช่างสัญจร ครั้งที่ 6 โดยดำเนินการตรวจเช็คซ่อมแซมยานพาหนะ-เครื่องจักรกล พร้อมทั้งอบรมความปลอดภัยการปฏิบัติงานและการบำรุงดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล สาธิตการใช้เครื่องขุดเจาะดิน เครื่องลิดกิ่ง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสวนป่าขุนแม่คำมี และสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย จ.แพร่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 28 คน