หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าเวียงมอก ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายศิริศักดิ์  ดาคำ หัวหน้างานสวนป่าเวียงมอก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง ในวาระขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการฯ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้งานสวนป่าเวียงมอก สามารถปลูกสร้างสวนป่าได้