หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียน ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการส่งเสริมเกษตรกรฯ

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายปิยะ  ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ (ไม้โตเร็ว) เกษตรกร 19 ราย รวม 100 ไร่ โดยให้คำแนะนำในการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับเกษตรกร