หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานช่างกล อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

          ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562  นายมงคล  บุญนิล  หัวหน้างานช่างกล ส่วนบริการจัดการสวนป่าและผลผลิต ออป.เหนือบน  เดินทางเพื่ออบรมพนักงานปฏิบัติการ และพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา หัวข้อเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง” ได้ให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาเครื่องจักร - ยานพาหนะ พร้อมทั้งสาธิตเทคนิคการล้มไม้อย่างปลอดภัย ณ งานสวนป่าลาดกระทิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา