หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่จาง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายเกรียงศักดิ์  พยุงแสนกุล หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้รับมอบหมายจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  โดยมี นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ