หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายวิฑูรย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2562 ต่อจากนั้นร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562