หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผอส.ออป.เหนือบน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.นพพล  ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในท้องที่จังหวัดลำปาง ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้รายงานพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น จ.เชียงใหม่ และโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ แก่ผู้ตรวจราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง