หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ศึกษาดูงานโรงเลื่อยร้องกวาง

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายทวี  ทองอยู่แบบ ผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 16 ท่าน เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการอุตสาหกรรมไม้ และเยี่ยมชม กิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ