หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้มอบเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  โดยมีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผ่านการประเมินฯ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง