บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

         เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายปิยะ  ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ทำการอำเภอห้างฉัตร โดยมีนายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน ในการนี้ งานสวนป่าทุ่งเกวียน ได้แจ้งเรื่องการระบาดของหนอนกินผิวใบสัก  และเรื่องการป้องกันไฟป่าในพื้นที่สวนป่า ต่อที่ประชุม