บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่จาง จัดฝึกโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสวนป่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นการบรรเทาความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามแนวทาง อ.อ.ป. และ FSC ณ สำนักงานสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป้าด ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฯ