บุคคลออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่จาง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่งานสวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ได้จัดโครงการ "Big Cleaning Day" ตามกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่บริเวณปากทางเข้าสวนป่าแม่จางถึง อ.บ.ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นอภ.แม่เมาะ เป็นประธานฯ