บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะอาจารย์จากคณะวนศาสตร์ (ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์) และผู้เรียนชุดวิชา “เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่” จำนวน 25 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ การแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้สัก โดยมี นายคมณ์ จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ , นายทวี ทองอยู่แบบ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ และ นายนิพล ปาอิน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เป็นผู้พาเข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้