หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวิฑูรย์  พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ทหารตำรวจ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเสด็จ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม