บุคคลออนไลน์

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สวนป่าเพื่อจัดตั้งป่าชุมชน

          เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 นายปิยะพันธ์  วรรณมณี หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งป่าชุมชนกับทางคณะกรรมการหมู่บ้านป่าสักงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ โดยการหารือทำความเข้าใจเรื่องแนวเขตและเดินสำรวจพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อไม่ให้ทับซ้อนพื้นที่อื่นๆที่ใช้ขอใช้ประโยชน์ตาม พรบ.จัดตั้งป่าชุมชน ในการนี้ทางงานสวนป่าได้ร่วมสำรวจชี้แนวเขตเพื่อไม่ให้ซ้อนทับกับพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ