บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยโตเกียว

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  โดยการนำของ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เข้าศึกษาดูงานด้านการทำไม้ การปลูกสร้างสวนป่า ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายปิยะ  ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าให้การต้อนรับ